Körös-Maros Nemzeti Park

Alapítás éve: 1997
Összterület: 51 125 ha
Ramsari terület: 5486 ha (Kardoskúti Fehér-tó, Biharugrai halastavak, Csanádi puszták)
További információ: Körös-Maros Nemzeti Park honlapja

A Körös-Maros Nemzeti Park a romániai hegységek lábától a Tiszáig húzódik. Jó része a Körösök és a Maros folyó vízrendszeréhez, az ártéri erdőkhöz, a Sárrét környéki mocsárfoltokhoz és a szikes gyepekhez kötődik. Az 51 125 hektárnyi területű nemzeti parkban a kardoskúti Fehér-tó és a Biharugrai halastavak vizes élőhelyeinek szerepe a madárvonulásban nemzetközileg is jelentős, a tájegység a Ramsari egyezmény hatálya alá tartozik. A ramsari egyezmény (Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különös tekintettel a vízimadarak élőhelyeire) célja a vizes területek, élőhelyek megőrzése és védelme. Olyan állat- és növényritkaságok találhatók ezeken a terülteken, amelyek hazánkban csak itt találják meg életfeltételeiket.

A Körös-Maros völgyében szigetként maradtak meg a nemzeti park területi egységei, északról a Körösök, délről a Maros, nyugaton a Tisza karolja át. A Körösök hullámtere egyben a vízimadarak élőhelye is. Az emlősök közül a vidra igen gyakori. A folyókat sok helyen puhafás ártéri erdők, bokros és ligetes területek kísérik. A hullámtéren belül maradt medermaradványok és rétek pedig az egykori alföldi mocsárvilágot idézik.

A Hortobágy-Berettyó folyó védett, szabályozatlan 20 kilométeres szakasza fontos madár élőhely. A víztér felszínén az európai sulyom található tömegesen, melynek termését ínséges időkben megőrölve, lisztként hasznosították. A nemzeti park kiemelt feladata az erdélyi hérics és a bókoló zsálya állományainak fenntartása, amelyek hazánkban csak itt találhatóak meg!
A nemzeti park óriási erőfeszítéseket tesz továbbá a túzok megtartása védelmében. 1975-ben létrehozták a dévaványai Túzokrezervátumot. A bemutatóhely a Réhelyi Látogatóközpontban van (Dévaványa és Ecsegfalva között), ahol túzokvédelmi munkákat bemutató kiállítás és természetfotó-kiállítás is látható.
A Dél-Tiszántúl természeti értékei című állandó kiállítás és a nemzeti park élővilágával valamint a hazai természetvédelem feladataival lehet megismerkedni a Körösvölgyi Látogatóközpontban.

A Biharugrai Magyarország második legnagyobb mesterséges halastava, amelynek felbecsülhetetlen értéke a gazdag madárvilág. A vonuló fajok közül előkerült már énekes hattyú és füles vöcsök is. Ritka fészkelőként megjelenik a szerecsensirály. A mocsarakban örménygyökér és réti iszalag él, a nádasokban pedig nyári lúd, bölömbika, kanalas gém és nagy kócsag tanyázik. Az emlősök közül a fokozottan védett vidrának egyik legerősebb hazai állománya él ugyancsak a folyóknál és a tavaknál.

A Csanádi puszták területe 1989-ben lett védett terület, bizonyíthatóan már 7000 éve lakott A vetővirágnak itt él az ország egyik legnagyobb állománya. A Liliomos névre hallgató ősmocsár értékes faja a kisfészkű aszat. A terület szikes pusztáinak kiemelkedő értéket ad az azokon élő, 5-10 millió tő nagyságúra becsült őszi csillagvirág állomány. Állattani értéket képvisel a ma már igen ritka fokozottan védett földikutya, amely löszgyepen él.
A daru- és récefélék, valamint a part menti madarak vonulásában fontos szerepet tölt be a terület. Nyáron fészkelő helyet találnak a böjti récék, a sárszalonkák és a kucsmás billegetők. A szántókon találja meg táplálkozó- és alkalmi fészkelő helyét a hamvas rétihéja, valamint a túzok. Ritkaságnak számít továbbá a Közép-Európában már csak itt tenyésző sztyepplepke.

A Fehér-tó területét 1979-ben bevonták a Ramsari Egyezmény körébe és később felkerült a Nemzetközi Jelentőségű Madár élőhelyek listájára. A madárvonulásban betöltött fontos szerepét a számok is alátámasztják: egyes években a vonuló vadlibák száma eléri a 40-50 ezret, a vadrécéké a 120 ezret, és a darvak 15-20 ezres őszi éjszakázó állományai sem ritkák. A fészkelő madarak közül kiemelendő a fokozottan védett gulipán. A tó szomszédságában található a Sóstói telep, ahol a nemzeti park szürkemarha, cigája és rackajuh állománya él. A Fehér-tó és közvetlen környezete fokozottan védett terület, látogatása engedélyhez kötött.

Oszd meg a barátaiddal:

Cikkek

x
OLVASD EL!